Kadın Hastalıkları

Üretra Darlığı

üretra darlığı | Cinsel hastalıklar | Dr Remzi Erdem | Böbrek taşı | Üroloji doktoru

Üretra Darlığı

İÇERİK
Uretra mesane (idrar torbası) sonrası idrarı boşaltan tüp şekilndeki bir organdır. Bu organın etrafı kas dokuları ile sarılıdır ve bu kaslar sayesinde idrar mesane içerisinde tutulur, uygun ortam ve zamanda ise bu kaslar gevşeyerek idrarın atılması sağlanır.

Üretra Nedir?

Üretra mesanedeki idrarın dışarı tahliyesini sağlayan bir borucuktur. Kadınlarda 3-5 cm, erkeklerde ise 16-28 cm (penis uzunluğuna bağlı) uzunluğundadır. İç yüzü özel bir epitel ile döşeli olan bu organın içerisinin sürekli ıslak ve nemli kalmasını sağlayan salgı bezleri bulunur. Böylece idrar akışı olmadığında da epitel tamamen birbirine yapışmaz. Erkeklerde kadınlardan farklı olarak semen (meni) de üretra vasıtasıyla dışarı atıldığıdan üreme sağlığı açısından da önemlidir. Kadınlarda idrar boşaltımı dışında bir fonksiyonu yoktur.

Üretra darlığı ne sıklıkla görülür?

Üretra darlığı sık karşılaşılan bir sorundur. Özellikle ileri yaş erkeklerde daha sık karşılaşılırken, kadın ve çocuklarda oldukça nadir görülür.

Sondanın içerisinden geçtiği borucuk üretra mıdır?

İdrarını çeşitli nedenlerle boşaltamayan hastalara sonda takılması işlemi bu kanalın içerisinden sondanın geçirilmesiyle gerçekleştirilir.

Sonda takılması kızlık zarını bozar mı? Endoskopik işlemler kızlık zarına zarar verir mi?

Genç kızlara sonda takılması veya üretradan girilerek yapılan endoskopik üroloji işlemlerinde kızlık zarına zarar verme durumu söz konusu değildir. Üretra vajen ön duvarının dış kısmında yer alır. Üretraya girmek için vajen haznesine girmeye gerek yoktur. Bu nedenle üroloji işlemlerin uzman kişilerce yapılması kızlık zarına zarar vermez.

Üretra darlığı nedir?

Üretranın herhangi bir bölümünde meydana gelen daralmaya üretra darlığı denir.

Üretra darlığı hangi şikayetlere neden olur?

Darlık idrarın boşalmasına engel olması nedeniyle, idrar yapmakta zorlanma, kesik kesik, ince ince işeme, idrarı tam boşaltamama, hatta idrar yapamama şikayetleri ile kendini belli eder. Bu hastalara gerekli tedavi planlanana kadar idrarını rahat boşaltabilmek ve böbrek fonksiyonlarını korumak için, göbek altından 1 cm ilk bir kesi yapılarak sistostomi denilen kateter yerleştirilerek idrarın tahliyesi sağlanır.

Üretra darlığı nasıl anlaşılır? Hangi görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç vardır?

İdrar yapmakta zorlanma şikayeti ile başvuran hastanın prostat ile ilgili bir tıkanıklık mı, yoksa üretra darlığına bağlı bir sorun mu olduğunu en doğru gösterecek görüntüleme, retrograd üretrografi denilen filmdir. Penis ucundan kontrast madde verilerek darlık alanların tesbiti sağlanır.

İşeme testi (üroflowmetri) nedir? Üretra darlığı tanısında yararlı mıdır?

İşeme testi hastanın akım hızı, süresi ve miktarı hakkında bilgi verir. Doğru sonuç alabilmek için yetişkinlerin en az 200 ml idrar yapması gerekir. Bu test ile idrarın boşaltımında bir sorun olduğu tesbit edilir fakat tıkanıklığın yeri hakkında bilgi vermez.

Üretra darlığının nedenleri nelerdir?

En sık nedeni kronik iltihabi durumlar, kazalar ve geçirilmiş cerrahilerdir.
Kazalar:Penis, skrotum veya perine(apış arası) bölgenin maruz kaldığı kazalar sonrası darlık gelişebilir. Özellikle ata biner tarzda yüksekten düşmelerde üretra darlığı veya kopması görülebilir. Ayrıca leğen kemiğinin kırıldığı kazalarda mesane ve üretranın yaralanma ve kopma riski vardır.
Enfeksiyonlar:Özellikle cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, zamanında tedavi edilmediği takdirde artan enflamasyon ve fibrozis sonucu darlığa neden olabilir.
Endoskopik işlemler: Sonda takılması veya endoskopik olarak üretradan girilerek yapılan müdahaleler sonrası üretrada fibrotik darlıklar gelişebilir.
Ameliyatlar:Özellikle radikal prostatektomi ve radikal sistektomi ameliyatları sonrası mesane ve üretranın birleştirildiği bölgede darlık gelişebilir. Ayrıca üretranın kanlanmasının azaldığı, iskemiye neden olan kanamalı ameliyatlardan sonra da üretrada darlık gelişebilir.
Sebebi bilinmeyen darlıklar: Daha nadir olarak karşılaşılan bir diğer üretra darlığı nedeni de sebebi bilinmeyen darlıklardır. Bu darlıklar bazen bütün üretrayı baştan başa tutabilmektedir. (Balanitis Xerotica Obliterans: lichen sclerosis)

Kaza sonrası gelişen üretra darlıklarında erken müdahale etmek doğru mu?

Bu konuda iki farklı yaklaşım mevcut, erken ve geç onarım. Benim de taraftar olduğum ve daha başarılı sonuçların literatürde de yer bulduğu yaklaşım geç onarımıdır. Neden geç onarım? Çünkü kaza sonrası darlık veya kopma gerçekleşen bölgede hızla gelişen bir iltihabi yanıt oluşur. Üretra çevresinde kanama, hematom ve ödem vardır. Yapılacak değerlendirmelerde ve görüntülemelerde çevrede bulunan yer kaplayan bu patolojiler üretranın gerçek lokasyonunu, darlığın gerçek boyutunu görmemize engel olabilir. Bu nedenle ilk yapılması gereken bir sistostomi kateteri ile mesanenin boşaltılmasını sağlamaktır. Sonrasında en az 3 ay süreyle, travmanın akut etkileri geçene kadar beklenmelidir. Ardında yapılan görüntülemeler daha doğru bilgiler vereceğinden operasyon planlaması bu görüntülemelere göre yapılır.

Üretra darlığı önlenebilir mi?

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, kazalar ve cerrahi müdahalaler üretra darlıklarının en çok karşılaşılan nedenleridir. Bu durumlarda daha dikkatli olunması, erken teşhis, dikkatli müdahaleler darlık oranlarının aşağılara çekilmesine yardımcı olacaktır.

Üretra darlığı çeşitleri nelerdir?

Üretra darlığı temel olarak bulunduğu yere göre iki grupta incelenir. Membranöz üretraya kadar olan darlıklara anterior üretra darlıkları, membranöz üretra ve sonrasında gelişen darlıklar ise posterior (arka) üretra darlıkları denir. Tedavi yaklaşımları tamamen birbirinden farklıdır.

Üretra darlığında kapalı ameliyat nasıl yapılır?

İnce bir endoskop yardımıyla üretra dış ağzından girilir. Darlık alanına kadar çıkılır. Kılavuz tel daralmış bölgeden ilerletilir. Soğuk bıçak yardımıyla saat 12 hizasından darlık kesilerek açılır. Bazen lazer kullanılarak da bu darlıkların açılması planlanabilir.

Üretra darlığında ne zaman açık ameliyata (üretroplasti) ihtiyaç duyulur?

Üretra darlıklarında darlık çok uzun değilse, tamamen tıkanma yoksa ve daha önce kapalı yöntemler denenmemişse ilk olarak kapalı (endoskopik) yöntemler denenir. Kapalı yöntemler sonrası tekrarlayan darlıklar için mutlaka açık operasyon tercih edilmelidir.

Açık ameliyatlarda (üretroplasti) uç uca birleştirme mi yoksa yamalarla genişletme mi?

Uçuca birleştirme özellikle dar üretra segmentinin kısa olduğu hastalarda öncelikle tercih edilebilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, uçuca getirilecek olan segmenti canlı ve sağlıklı üretra dokusu olmasıdır. Aksi takdirde iyi kanlanmayan, atrofik bir üretranın birleştirilmesi sonrası darlık tekrar edecektir. Bu durumda sağlıklı üretra doksuna kadar hastalıklı kısım çıkarılmalıdır. Bu işlemden sonra darlık segmenti 2 cm den uzun olacaksa, otolog (hastanın kendi dokusundan) yamalar kullanılmalıdır.

Üretroplasti uzun süren bir ameliyat mıdır?

Üretroplasti major bir cerrahidir. Ameliyat süresi 3-8 saat arasında değişir.

Ağız mukozasının diğer uretral yamalardan üstünlükleri nelerdir?

Yama olarak ağız içi, dil altı ve cilt yamaları tercih edilmektedir. Fakat özellikle ağız içi mukoza diğer yamalara göre daha başarılı sonuçlar vermektedir. Bunun nedeni üretral mukozanın ıslak bir mukoza olması ve bunu en iyi taklit eden dokunun ağız içi mukozası olmasıdır. Ağız mukozası alındıktan sonra dikkatlice inceltilmelidir. Bu sayede destek aldığı, temas ettiği dokulardan yeterli kanlanma gerçekleşebilmektedir. Ayrıca ciltten alınan flap (damarlı doku) veya greftler sonrası kıllanma sorunuyla karşılaşılabilmektedir. Bunun yanında dokuların transfer sonrası büzüşerek küçülmesi ağız mukozasında diğer yamalara göre daha az oranda olmaktadır.

Posterior (arka) uretraplasti nedir? Başarı şansı nedir?

Membranöz üretra denilen bölge ile mesane arasında kalan üretraya posterior (arka) üretra denilir. Bu bölge darlıklarının tedavisinden sonra, idrarı tutan kasların etkilenmesine bağlı idrar kaçırma ihtimali vardır. Darlığa neden olan travma veya cerrahi esnasında kas dokuları zarar gördüğünden darlık tedavi edildikten sonra, idrarı tutan sağlıklı bir mekanizma kalmadığından idrar kaçırma ile karşılaşılabilir. Ayrıca darlık gelişen bölgenin kanlanması da bozulduğu için, onarım sonrası dokuların iyileşmesi gerçekleşemeyeceği için tekrar darlık gelişebilir.
Bununla beraber posterior üretroplastide anterior üretroplastilerden farklı olarak mesafe kazanmak amacıyla korpus kavernozumların ayrıştırılması, pubik kemiğin kırılması ve sağlıklı mesane boynuna ulaşana kadar çevredeki bütün fibrotik dokuların çıkarılması gerekebilir. Bu işlemler özellikli cerrahilerdir ve tecrübe gerektirir. Kliniğimizde bu tür zorlu posterior üretroplasti vakalarını da başarı ile gerçekleştirmekteyiz. Herşeye rağmen posterior üretroplastilerin başarı şansı anterior üretroplastilere göre daha düşüktür.

Endoskopik uretra darlığı ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmeli?

Endoskopik (kapalı) darlık ameliyatları sonrası sonda 3-7 gün süreyle tutulmalıdır. Sonda çıkarıldıktan sonra hastanın işeme kalibrasyonunu takip etmesi önerilir. 1., 3. ve 6. ay işeme testleri (üroflowmetri)  ile kontrol edilir.

Üretroplasti ameliyatı sonrası günlük aktivitelere ne zaman başlanabilir?

Açık üretroplasti ameliyatları sonrası hastanın 2-3 gün süreyle mümkün olduğunca hareketsiz kalması önemlidir. Taburculuk sonrası 5.günden sonra duş alınabilir. Banyo sonrası yara yeri temiz ve kuru tutulmalıdır. Bacak arasını gerici hareketlerden 4 hafta uzak durması önerilir. Ağız içerisinden parça alındıysa ilk iki gün sıvı gıdalar alması ve bu süre zarfında ağız içi gargaralar ile yaranın temiz kalması sağlanır. İlk günün sonunda ağız içindeki tampon çıkarılır. Antiseptik solüsyonları ile gargara yapılır. 2-3 gün boyunca sadece sıvı gıdaları pipet yardımıyla ılık veya soğuk tüketmesi önerilir. Sert katı gıdalara 1 haftadan sonra başlanabilir.

Ameliyat sonrası cinsel fonksiyonlarımda bozulma olur mu?

Üretroplasti ameliyatları çoğunlukla cinsel fonksiyonları etkileyen bir işlem değildir. Fakat ejakülasyona yardımcı olan bazı kasların kesilmesi semenin boşalımı sırasında ileri atılmasın ile ilgili sorunlara neden olabilir.
Üretra darlığı bir travma veya bir cerrahi müdahale sonrası geliştiyse, penisin damar ve sinir yapıları zarar görmüş olabilir. Karşılaşılan cinsel sorunlar üretroplasti ameliyatına bağlı değil, geçirilen travma veya önceki cerrahiye bağlı gelişmiş olabilir. Bu nedenle ameliyat öncesi cinsel durumu ile ilgili değerlendirme yapılmalıdır.

Kısa ve uzun dönemde ne gibi komplikasyonlarla karşılaşabiliriz?

Kısa dönemde kanama, yara yerinde enfeksiyon, ödem, hematom (kan pıhtısı toplanması) gibi sorunlarla karşılaşılabilir ve gereken tedavilerle sorun ortadan kaldırılabilir. Uzun dönemde ise tekrarlayan darlık, fistül veya divertiküller ile karşılaşılabilir. Bu durumlar da tedavisi olan komplikasyonlardır. Fakat ilk üretroplasti operasyonunun yetkili ellerde olması bu tür sorunlarla karşılaşma ihtimalini en aza indirecektir.

Kadın üretra darlığı ameliyatı nasıl yapılır?

Kadın üretra darlıklarında iki tür yaklaşım benimsenir. Yama veya flap (damarsal köklü doku) ile onarım. Yama olarak yine ağız mukozasını ideal yama olarak kullanmaktayız. Flap olarak ise özellikle vajenden farklı tekniklerle oluşturulan flapler üretranın yerini alarak darlığın tamirinde etkili rol oynamaktadır.

Uyarı:  Bu makale, bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Bir tıbbi sorunuz varsa, lütfen doktorunuza danışınız.

İçerik Güncelleme Tarihi: 21.09.2021


Dr Remzi Erdem-logo-white

Uyarı: Bu makale, bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Bir tıbbi sorunuz varsa, lütfen doktorunuza danışınız.

Doktor Remzi Erdem 2023 ( Go Global Reklam Ajansı )

Arabic AR English EN Turkish TR
Call Now Button