BÜYÜYEN PROSTAT İÇİN EMBOLİZASYON MU, CERRAHİ Mİ?

BÜYÜYEN PROSTAT İÇİN EMBOLİZASYON MU, CERRAHİ Mİ?Erkeklerin %25 ila 60’ının yaşamları boyunca iyi huylu prostat hiperplazisinden (BPH) muzdarip olacağı tahmin edilmektedir. BPH, mesane çıkış tıkanıklığı (BOO) yoluyla mesane boşaltımını bozabilir ve sıklıkla rahatsız edici üriner semptomların yanı sıra mesane, idrar yolu veya böbrek sorunlarına da neden olabilir. BPH tedavisi tipik olarak alfa blokerler veya fosfodiesteraz-5 inhibitörleri gibi ilaçları içerir. İlaç tedavisine dirençli BPH’nin tedavisinde transüretral prostat rezeksiyonu (TURP) uzun süredir altın standart yaklaşımı temsil etmektedir. Hastalar genellikle, erektil disfonksiyon ve retrograd ejakülasyon gibi ilişkili riskler nedeniyle TURP prosedürüne girmek konusunda isteksizdirler. Son zamanlarda prostatik arter embolizasyonu minimal invazif bir tedavi seçeneği olarak ortaya çıkmıştır. PAE ve TURP’yi karşılaştıran meta-analizler ortaya çıkmış olsa da, bu analizlerin çoğu, ilgili literatürdeki önemli çalışmalar arası heterojenlik karşısında, aşırı dar sabit etkili istatistiksel modelleri uygunsuz bir şekilde kullanmıştır. Bu nedenlerden dolayı, BPH’nin yönetimi için PAE ve TURP’yi kılavuzlara uygun olarak ve bağlama uygun istatistiksel yöntemler kullanarak karşılaştıran çağdaş bir derleme ve meta-analiz yürütmeyi amaçlandı. Bu çalışma girşimsel radyoloji uzmanları tarafından tasarlanan bir çalışma olduğunu da vurgulamakta yarar var.

Bu çalışmanın sonucu endoskopik prostat ameliyatı ve embolizasyon arasında şikayetlerin iyileşmesi sözel olarak sorularak değerlendirildiğinde birbirine yakın bulundu. Fakat ultrason ile prostat hacminde işlem öncesi ve sonrası hacimler karşılaştırıldığında cerrahinin embolizasyondan çok daha fazla prostat dokusunu anlamlı şekilde temizlediği ve küçülttüğü gösterilmiştir. Ayrıca en önemli objektif bulgulardan biri olan işeme akımlarında cerrahi sonrası embolizasyona göre çok daha belirgin bir iyileşme sağlandığı görülmüştür (1).

 

Cerrahi yöntemler ile prostatın temizlenmesi objektif değerlendirmeler ışığında incelendiğinde, embolizasyona göre çok daha başarılı sonuçlar sağlamaktadır. Nüks oranları ve yeniden girişime olan ihtiyaçlar karşılaştıran çalışmalarda da embolizasyon sonrası tekrar işlem gerekliliğinin diğer tüm cerrahi yöntemlere göre belirgin oranda fazla olduğu görülmüştür (2).

REFERANSLAR:

  1. Cardiovasc Intervent Radiol. 2021 Feb;44(2):183-193. Systematic Review and Meta-analysis Comparing Prostatic Artery Embolization to Gold-Standard Transurethral Resection of the Prostate for Benign Prostatic Hyperplasia. Gabriel M Knight, Abhinav Talwar, Riad Salem, Samdeep Mouli.
  2. Front Endocrinol (Lausanne). 2023; 14: 1287212. Reoperation after surgical treatment for benign prostatic hyperplasia: a systematic review. Weixiang He, Ting Ding, Zhiping Niu, Chunlin Hao, Chengbin Li, Zhicheng Xu, Yuming Jing, and Weijun Qin.

Uyarı:  Bu makale, bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Bir tıbbi sorunuz varsa, lütfen doktorunuza danışınız.

İçerik Güncelleme Tarihi: 11.02.2024


Dr Remzi Erdem-logo-white

Uyarı: Bu makale, bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Bir tıbbi sorunuz varsa, lütfen doktorunuza danışınız.

Doktor Remzi Erdem 2023 ( Go Global Reklam Ajansı )

Arabic AR English EN Turkish TR
Call Now Button